Доставка и връщане

УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

Информация преди договорния процес

Уебсайтът www.glamwhite.eu/?lang=bg е собственост на Beauty Innovations S.L. с CIF B65711061 и фискален адрес в CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA, в Испания, действаща с търговска цел под марката GlamWhite.

Общите условия на договора уреждат отношенията по дистанционна продажба между Beauty Innovations S.L. и потребителя или клиента, в съответствие с правните разпоредби, по-специално Закон 7/1998 от 13 април за общите условия на договорите, Закон 3/2014 от 27 март, с който текстът е променен преработен на Общия закон за защита на потребителите и ползвателите, Органичен закон 3/2018 от 5 декември за защита на личните данни и гарантиране на цифровите права, Регламент (ЕС) 2016/679, действащите и приложими разпоредби за защита на личните данни, Закон 7/1996 от 15 януари за управление на търговията на дребно и Закон 34/2002 от 11 юли за услугите на информационното общество и електронната търговия.
Beauty Innovations S.L. си запазва правото да прави промени в Общите условия, които счита за подходящи, без предварително уведомление. Посочените изменения могат да бъдат направени чрез уебсайтовете на компанията под всякаква допустима от закона форма и са задължителни за времето на публикуването им в интернет и до валидното им изменение от последващи такива. Въпреки това, Beauty Innovations S.L. си запазва правото да прилага в определени случаи Специфични договорни условия, които имат предимство пред настоящите Общи условия, когато сметне това за подходящо, като ги обяви своевременно.
Целта на уебсайта е продажбата на продукти за устна хигиена/козметични продукти. Продължителността на договора е свързана с доставката на продукта, без да се засяга правото на отказ.
По същия начин можете да се абонирате за информационния бюлетин, за да получавате оферти за посочените продукти или обща информация, която може да представлява интерес за вас.
Като потребител или клиент изрично декларирате, че сте запознати, разбирате и приемате условията за ползване и настоящите общи условия за сключване на договор. Също така декларирате, че сте пълнолетен и имате необходимата правоспособност и работоспособност за достъп до уебсайта на Beauty Innovations S.L. и сключване на договори чрез него.

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която е достъпна чрез следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

За да закупите нашите продукти, можете да отидете в съответния раздел на нашия онлайн магазин.

Можете да се регистрирате като потребител на уебсайта, за да извършите онлайн покупка в съответния раздел на самия уебсайт. В съответствие с приложимите и действащи разпоредби за защита на данните, Beauty Innovations S.L. информира потребителите, че личните данни, събрани по време на процеса на регистрация и последваща покупка, ще бъдат включени в системата за обработка, собственост на Beauty Innovations S.L., с цел обработка на посочените действия от страна на потребителя и управление на последващите действия, произтичащи от тях. Вашите данни ще бъдат съхранявани за периода, строго необходим за изпълнение на горепосочените цели, с изключение на законовото задължение за съхранение.

Уведомяваме Ви, че правното основание за обработката на Вашите данни е коректното изпълнение на договора между страните и изразеното съгласие.

В съответствие с правата, предоставени от действащите разпоредби за защита на данните, можете да упражните правата си на достъп, коригиране, ограничаване на обработката, изтриване, преносимост и възражение срещу обработката на Вашите лични данни, както и срещу даденото съгласие за обработката им, като отправите искането си на горепосочения адрес (Avinguda Mas Vilà 125, 17457 Riudellots de la Selva, Spain) или на електронната поща hello@glamwhite.eu.

Можете да се обърнете към българския компетентен контролен орган (www.cpdp.bg), за да представите искането, което смятате за подходящо. По време на процеса на покупка трябва да се идентифицирате с предоставените потребителско име и парола. Тези данни няма да бъдат публично достъпни. Вие сте длъжни да се отнасяте поверително и отговорно към идентификационните данни и паролата, получени при регистрацията Ви като клиент, като не можете да ги предоставяте на друго лице. Можете да променяте регистрираната информация по всяко време, във вашата клиентска зона. В същия раздел ще имате достъп до историята на вашите поръчки, това е само раздел за справки, но управлението му е разрешено, като потребителят може да изтрие онези записи, които смята, че не е необходимо да вижда.

След процеса на покупка клиентът ще получи потвърждение за това по имейл. Важно е по време на процеса на покупка потребителят да посочи валиден имейл адрес. Ако не получите потвърждение в рамките на 24 часа от края на поръчката, свържете се с Beauty Innovations S.L. на телефонния номер за обслужване на клиенти +34 936277023 или по имейл hello@glamwhite.eu.

Цялото съдържание на уебсайта е на испански, английски, френски, немски, български и гръцки език.

Клиентът ще получи фактура или копие на поръчката по имейл на имейл адреса, предоставен по време на процеса на покупка.

Предложение и валидност

В случай на предлагане на продукт, той винаги се посочва заедно с основните му характеристики, цената на офертата и нейната валидност.

В съответствие с действащите разпоредби Beauty Innovations S.L. предлага информация за всички артикули за продажба, техните характеристики и цени. Въпреки това, Beauty Innovations S.L. си запазва правото да оттегля, заменя или променя продуктите, предлагани чрез уебсайта си, като просто променя съдържанието му. По този начин продуктите, предлагани във всеки един момент чрез уебсайта, ще се регулират от Общите условия за сключване на договори, които са в сила във всеки един случай. По същия начин компанията ще има право да спре да предлага, без предварително уведомление и по всяко време, достъп до гореспоменатите продукти.

Основни характеристики на продуктите

Продуктите, предлагани в нашия онлайн магазин, съдържат снимка и основните си характеристики, като тази информация е получена от самия производител. Цветът на продукта, който се наблюдава на снимката, не е задължителен. В характеристиките той е идентифициран.

ГАРАНЦИИ

Всички наши продукти, предлагани на уебсайта, се ползват с двугодишна ограничена гаранция от производителя. Beauty Innovations S.L. предлага следпродажбено обслужване, докато гаранцията е в сила. Клиентът може да я изпълни, като се свърже с Beauty Innovations S.L., службата за следпродажбено обслужване, по електронна поща на адрес hello@glamwhite.eu или в пунктовете, установени от самия доставчик. В случай на съмнение можете да се свържете с телефонния номер на службата за обслужване на клиенти +34 936277023 или по електронна поща hello@glamwhite.eu. Всички оплаквания ще бъдат разгледани в рамките на 2 работни дни.

Цени

Всички продукти посочват продажната цена в български лева и включват

данък добавена стойност (ДДС) за България.

Разходи за доставка и транспорт

Beauty Innovations S.L. доставя в цяла Европа. Разходите за доставка се начисляват в зависимост от тарифната зона, теглото и размера на пратката, както и от общата стойност на поръчката. Клиентите могат да видят общата цена преди да завършат покупката.

За поръчки с адрес на доставка в България Beauty Innovations SL предлага безплатна доставка, без минимална стойност на поръчката.

Поръчките от Beauty Innovations S.L. ще бъдат изпращани до България чрез ECont.

Начини на плащане

Клиентът може да заплати сумата на поръчката си, като избере един от следните начини. По време на процеса на покупка трябва да посочите своя избор:

– кредитна карта VISA или MASTERCARD

Всички операции, свързани с предаването на лични или банкови данни, се извършват в защитена среда, на сървър, базиран на стандартна технология за сигурност SSL (Secure Sockets Layer). Цялата информация, която ни предавате, преминава криптирана през мрежата.

По същия начин данните от кредитната ви карта се въвеждат директно на страницата на банката, на ПОС терминала (Bank Point of Sale Terminal) и не се въвеждат или регистрират на сървъра на Beauty Innovations S.L.

Когато плащате с карта VISA или MASTERCARD, винаги ще бъдете помолени да предоставите следната информация: номер на картата, дата на изтичане на валидността и код за валидиране, който съвпада с последните три цифри от номера, отпечатан в курсив на гърба на вашата карта VISA или MASTERCARD, като по този начин предлагаме повече гаранции за сигурността на транзакцията.

Тази форма на плащане е валидна само в интернет.

Когато сумата на дадена покупка е била начислена с измама или неправомерно, като е използван номерът на платежната карта, нейният притежател може да поиска незабавна отмяна на начисляването. В такъв случай съответните дебитни и компенсационни записи в сметките на доставчика и на собственика ще бъдат извършени възможно най-скоро.

Въпреки това, ако покупката действително е била извършена от притежателя на картата и искането за връщане не е следствие от упражняването на правото на отказ или резолюция и следователно би поискал неоснователно анулиране на съответното таксуване, той ще остане отговорен пред Beauty Innovations S.L. за компенсиране на вредите и загубите, причинени вследствие на посоченото анулиране.

– PayPal

Системата позволява безопасно и удобно изпращане на плащания в интернет. Мрежата на PayPal се основава на съществуващата финансова инфраструктура от банкови сметки и кредитни карти, за да създаде глобално решение за плащане в реално време. PayPal предлага услуга, специално разработена за тези, които не са доволни от традиционните механизми за плащане.

Повече информация за PayPal. http://www.paypal.com. – Наложен платеж За поръчки с адрес на доставка в България клиентите могат да изберат да платят при получаване на поръчката (Наложен платеж). Тази опция е предоставена на www.glamwhite.eu/?lang=bg.

Изпълнение на поръчката

Beauty Innovations S.L. се задължава да достави поръчката в срок от 2 работни дни, считано от деня след поръчката.

Наличността на продуктите, предлагани от Beauty Innovations S.L., може да варира в зависимост от търсенето на клиентите. Въпреки факта, че Beauty Innovations S.L. периодично актуализира наличностите, продуктът, заявен от клиента, може да не е наличен в този момент. В случай на неизпълнение поради липса на наличност, Beauty Innovations S.L. ще уведоми клиента по електронна поща веднага щом узнае за тази ситуация. Срокът на това съобщение в никакъв случай няма да надвишава максималния срок от 30 дни. Beauty Innovations S.L. може да даде на клиента две възможности: да достави на клиента без увеличение на цената продукт с подобни характеристики или с по-добро качество, или освен при основателни и доказуеми причини от страна на Beauty Innovations S.L. в рамките на същия период, да изплати сумите, платени за отменената поръчка.

Право на отказ

Купувачът има право да се откаже от договора в срок от четиринадесет (14) календарни дни, считано от деня, в който получи продукта, без да дължи неустойка и без да посочва причини.

Упражняването на правото на отказ от договора трябва да се извърши чрез уведомяване по телефона на номер +34 936277023 , чрез изпращане на имейл на адрес hello@glamwhite.eu или чрез изпращане на писмо на нашия пощенски адрес CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA. Всички запитвания ще бъдат обработени в рамките на 2 работни дни.

Връщане

Клиентът трябва да върне или да достави продукта директно на Beauty Innovations S.L., на адрес InOut Trade, Lipnik 106 Bul., 7000 Русе, България, без неоправдано забавяне и във всеки случай в рамките на максимум четиринадесет календарни дни от датата, на която е оформено правото на отказ от договора. Срокът ще се счита за изпълнен, ако клиентът върне продукта преди изтичането му. Преди да изпратите продукта обратно до Beauty Innovations SL, моля, първо се свържете с нас, за да съгласуваме всички условия. Няма да бъдат приемани никакви връщания на продукти, освен ако не са предварително съгласувани с Beauty Innovations SL.

Клиентът ще поеме разходите по връщането.

Възстановяване на плащания

Възстановяването на сумите, получени от клиента, ще бъде извършено чрез същото платежно средство, използвано от клиента (в случай на покупки с наложен платеж ще поискаме банкови данни и ще извършим възстановяването чрез банков превод), при условие че не е предоставено обратното. Beauty Innovations S.L. може да задържи сумата за възстановяване до получаване на продукта, причината за отказ или докато клиентът предостави доказателство за връщане, в зависимост от това кое условие е изпълнено първо.

Връщане на дефектен продукт

В случай, че продуктът не е в добро състояние и причините за това не са по вина на клиента, клиентът има право да върне продукта, като уведоми Beauty Innovations S.L. за причината за връщането му по някой от начините, предвидени в настоящите договорни условия, и без разходи за клиента. Това връщане поради дефект или лошо състояние на продукта няма да се счита за право на отказ. Beauty Innovations S.L. ще приеме стоките от адреса, посочен от клиента. Това няма да е свързано с разходи за клиента.

Beauty Innovations S.L. се задължава да поеме разходите по връщането и да замени продукта с нов в съответствие с условията, приети в момента на продажбата, без разходи за клиента.

Ако клиентът желае да предяви рекламация, предприятието на Beauty Innovations S.L. се намира на адрес: CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA, Испания, или чрез електронната поща hello@glamwhite.eu.

Съдебна компетентност

Също така, Beauty Innovations S.L. си запазва правото да заведе граждански или наказателни дела, които сметне за подходящи, за злоупотреба с нейния уебсайт и съдържание или за нарушаване на настоящите условия.

Отношенията между потребителя и доставчика ще се уреждат от действащите разпоредби и ще се прилагат на българска територия. При възникване на спор страните могат да подложат конфликтите си на арбитраж или да се обърнат към обикновената съдебна инстанция, като спазват правилата за компетентност и юрисдикция в тази връзка. Beauty Innovations S.L. е с адрес в Жирона, Испания.

 

Пазарска кошница
Превъртете до върха