Παράδοση & Επιστροφές

ΟΡΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

Πληροφορίες πριν από τη συμβατική διαδικασία

Η διαδικτυακή τοποθεσία www.glamwhite.eu/?lang=el αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Beauty Innovations S.L. με ΑΦΜ B65711061 και φορολογική διεύθυνση επί της οδού CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA, Ισπανία, η οποία δραστηριοποιείται εμπορικώς με την επωνυμία GlamWhite.

Οι Γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων ρυθμίζουν την εξ αποστάσεως σχέση πώλησης που υφίσταται μεταξύ της Beauty Innovations S.L. και του χρήστη ή του πελάτη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο, ειδικότερα δε, τον νόμο 7/1998, της 13ης Απριλίου, περί των γενικών όρων σύναψης συμβάσεων, τον νόμο 3/2014, της 27ης Μαρτίου, σύμφωνα με τον οποίο το κείμενο τροποποιήθηκε βάσει αναδιατύπωσης του Γενικού νόμου για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών, τον οργανικό νόμο 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ψηφιακών δεδομένων, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τους τρέχοντες και ισχύοντες κανονισμούς περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τον νόμο 7/1996, της 15ης Ιανουαρίου, περί της διαχείρισης του λιανικού εμπορίου και τον νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, περί των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η Beauty Innovations S.L. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις των Γενικών όρων, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται, μέσω των διαδικτυακών τους τοποθεσιών, υπό οποιαδήποτε νομικώς αποδεκτή μορφή και είναι δεσμευτικές καθόλη τη διάρκεια που παραμένουν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο και έως ότου εγκύρως τροποποιηθούν από επόμενες. Ωστόσο, η Beauty Innovations S.L. διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, Ειδικούς όρους σύναψης συμβάσεων αντί των παρόντων Γενικών όρων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης.
Σκοπός της διαδικτυακής τοποθεσίας είναι η πώληση προϊόντων στοματικής υγιεινής/καλλυντικών προϊόντων. Η διάρκεια της σύμβασης θα συνδέεται με την αποστολή του προϊόντος, με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης.
Ομοίως, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, για να λαμβάνετε προσφορές των σχετικών προϊόντων ή γενικές πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Υπό την ιδιότητά σας ως χρήστη ή πελάτη, δηλώνετε ρητώς ότι γνωρίζετε, κατανοείτε και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και του παρόντες γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων. Ομοίως, δηλώνετε ότι έχετε την προβλεπόμενη από τον νόμο ηλικία και τη νομική και λειτουργική ικανότητα που απαιτούνται για πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία της Beauty Innovations S.L. και τη σύναψη συμβάσεων μέσω αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), η οποία είναι προσπελάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Για την αγορά των προϊόντων μας, μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης της διαδικτυακής τοποθεσίας, προκειμένου να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές αγορές στην αντίστοιχη ενότητα της ίδιας της διαδικτυακής τοποθεσίας. Σύμφωνα με τους ισχύοντες και τρέχοντες κανονισμούς περί της προστασίας των δεδομένων, η Beauty Innovations S.L. ενημερώνει του χρήστες ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής και, στη συνέχεια, τη διαδικασίας πραγματοποίησης αγορών θα ενσωματώνονται στο σύστημα επεξεργασίας που ανήκει στην Beauty Innovations S.L., με τον σκοπό της υποβολής σε επεξεργασία των εν λόγω ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο χρήστης και της διαχείρισης επόμενων ενεργειών που προκύπτουν από αυτές. Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για το διάστημα που είναι αυστηρώς απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών, εκτός αν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησής τους.

Σας ενημερώνουμε ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας έγκειται στην ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και στην παροχή συγκατάθεσης.

Σύμφωνα με τα δικαιώματα που προβλέπονται από τους τρέχοντες κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα της πρόσβασης, της διόρθωσης, του περιορισμού της επεξεργασίας, της διαγραφής, της φορητότητας και της εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών, αποστέλλοντας το αίτημά σας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω (Avinguda Mas Vilà 125, 17457 Riudellots de la Selva, Spain) ή μέσω email στη διεύθυνση hello@glamwhite.eu.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια ελεγκτική αρχή της Ελλάδας (www.dpa.gr), προκειμένου να παρουσιάσετε την αξίωση που θεωρείτε κατάλληλη. Κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης αγορών, πρέπει να ταυτοποιείστε μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που σας παρασχέθηκαν. Αυτά τα δεδομένα δεν θα είναι δημοσίως διαθέσιμα. Είστε υπεύθυνοι για τον χειρισμό της ταυτότητας και του κωδικού πρόσβασης που αποκτάτε κατά τη διαδικασία εγγραφής ως πελάτης εμπιστευτικά και υπεύθυνα και δεν μπορείτε να εκχωρείτε αυτά τα στοιχεία σε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να τροποποιείτε τα στοιχεία εγγραφής ανά πάσα στιγμή στο προφίλ πελάτη σας. Στην ίδια ενότητα, θα έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας. Η ενότητα αυτή διατίθεται μόνο για συμβουλευτικούς σκοπούς, ωστόσο, η διαχείρισή της επιτρέπεται στον βαθμό που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράφει αυτές τις εγγραφές που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να βλέπει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποίησης αγορών, ο πελάτης θα λάβει σχετική επιβεβαίωση μέσω email. Είναι σημαντικό ο χρήστης, κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης αγορών, να δηλώνει μια έγκυρη διεύθυνση email. Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Beauty Innovations S.L. στο +34 936277023 ή μέσω email στο hello@glamwhite.eu.

Το πλήρες περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας είναι διαθέσιμο στα ισπανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα βουλγαρικά και τα ελληνικά.

Ο πελάτης θα λάβει απόδειξη/τιμολόγιο ή αντίγραφο της παραγγελίας μέσω email στη διεύθυνση email που παρείχε κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης αγορών.

Προσφορές και περίοδος ισχύος

Στην περίπτωση που ένα προϊόν είναι σε προσφορά, αυτό θα δηλώνεται πάντα μαζί με τα βασικά χαρακτηριστικά του, την τιμή προσφοράς και την περίοδο ισχύος της.

Σε συμμόρφωση με τους εν ισχύ κανονισμούς, η Beauty Innovations S.L. προσφέρει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους και τις τιμές τους. Ωστόσο, η Beauty Innovations S.L. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί, να αντικαθιστά ή να αλλάζει τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της διαδικτυακής της τοποθεσίας, προβαίνοντας απλώς σε αλλαγή του περιεχομένου της. Με αυτόν τον τρόπο, τα προϊόντα που προσφέρονται ανά πάσα στιγμή μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας θα διέπονται από τους Γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Ομοίως, η εταιρεία θα δύναται να διακόπτει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ανά πάσα στιγμή, την προσφορά πρόσβασης στα προαναφερθέντα προϊόντα.

Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων

Τα προϊόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποτελούνται από φωτογραφία και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία είναι οι πληροφορίες που προέρχονται από την ίδια την κατασκευάστρια εταιρεία. Το χρώμα του προϊόντος, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία, δεν είναι δεσμευτικό. Αναφέρεται συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά του.

Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται στη διαδικτυακή τοποθεσία διαθέτουν διετή περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή. Η Beauty Innovations S.L. διαθέτει υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, ενώ η εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ. Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση της, επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση της Beauty Innovations S.L. μέσω email στη διεύθυνση hello@glamwhite.eu ή στα σημεία εξυπηρέτησης που διαθέτει ο ίδιος ο πάροχος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +34 936277023 ή μέσω email στο hello@glamwhite.eu. Οποιοδήποτε παράπονο θα υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός 2 εργασίμων ημερών.

Τιμές

Σε όλα τα προϊόντα θα αναγράφεται η τιμή πώλησης σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνεται

ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) της Ελλάδας.

Παράδοση και έξοδα μεταφοράς

Η Beauty Innovations S.L. πραγματοποιεί αποστολές σε όλη την Ευρώπη. Τα έξοδα αποστολής θα υπολογίζονται ανάλογα με τη δασμολογική ζώνη, το βάρος και το μέγεθος του δέματος, καθώς και το συνολικό κόστος της παραγγελίας. Οι πελάτες μπορούν να δουν το συνολικό κόστος, προτού ολοκληρώσουν την αγορά.

Για παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης την Ελλάδα, η Beauty Innovations S.L. προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής, χωρίς ελάχιστη αξία παραγγελίας.

Οι παραγγελίες θα αποστέλλονται από την Beauty Innovations S.L. στην ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της ECont και στη νησιωτική Ελλάδα μέσω της ACS.

Τρόποι πληρωμής

Ο πελάτης μπορεί να πληρώνει το ποσό της παραγγελίας του, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης αγορών, θα πρέπει να δηλώσετε την επιλογή σας:

– Πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD

Όλες οι διεργασίες που συνεπάγονται τη διαβίβαση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων διενεργούνται εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ενός διακομιστή που βασίζεται στην πρότυπη τεχνολογία ασφαλείας SSL (επίπεδο ασφαλούς υποδοχής). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζετε σε εμάς ταξιδεύουν κρυπτογραφημένες μέσω του δικτύου.

Ομοίως, η εισαγωγή των δεδομένων της πιστωτικής σας κάρτας πραγματοποιείται απευθείας στη σελίδα της τράπεζας, στο POS (τερματικό σημείου πώλησης της τράπεζας) και δεν πραγματοποιείται εισαγωγή ή καταχώρισή τους σε διακομιστή της Beauty Innovations S.L.

Όταν πληρώνετε χρησιμοποιώντας μια κάρτα VISA ή MASTERCARD, θα σας ζητούνται πάντα οι ακόλουθες πληροφορίες: ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ένας κωδικός επαλήθευσης, ο οποίος αντιστοιχεί στα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού που έχει εκτυπωθεί με πλάγια γραφή στο πίσω μέρος της κάρτας VISA ή MASTERCARD που διαθέτετε, παρέχοντας, έτσι, περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια της συναλλαγής.

Αυτή η μέθοδος πληρωμής είναι έγκυρη μόνο μέσω διαδικτύου.

Όταν έχει γίνει χρέωση του ποσού αγοράς δολίως ή αντικανονικώς, χρησιμοποιώντας τον αριθμό μιας κάρτας πληρωμών, ο κάτοχός της μπορεί να ζητήσει την άμεση ακύρωση της χρέωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η σχετική πίστωση και η αποζημίωση που καταχωρούνται στους λογαριασμούς του παρόχου και του κατόχου αντίστοιχα θα εκτελούνται το συντομότερο δυνατό.

Ωστόσο, εάν η αγορά έχει πράγματι πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο της κάρτας και το αίτημα για επιστροφή χρημάτων δεν προέκυψε ως συνέπεια άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή επίλυσης και, ως εκ τούτου, θα επρόκειτο για αδικαιολόγητο αίτημα ακύρωσης της σχετικής χρέωσης, θα είναι υπεύθυνος έναντι της Beauty Innovations S.L. για αποζημίωση των ζημιών και των απωλειών που προέκυψαν ως συνέπεια της εν λόγω ακύρωσης.

– PayPal

Επιτρέπει την αποστολή πληρωμών μέσω διαδικτύου με ασφάλεια και άνεση. Το δίκτυο της PayPal βασίζεται στην υφιστάμενη χρηματοπιστωτική υποδομή των τραπεζικών λογαριασμών και των πιστωτικών καρτών, προκειμένου να δημιουργήσει μια παγκόσμια λύση πληρωμών σε πραγματικό χρόνο. Η PayPal προσφέρει μια υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνους που δεν ικανοποιούνται από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς πληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PayPal είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.paypal.com. – Αντικαταβολή Για παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης την Ελλάδα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή κατά την παραλαβή της παραγγελίας (αντικαταβολή). Η επιλογή αυτή παρέχεται στις διαδικτυακές τοποθεσίες www.glamwhite.eu/?lang=el.

Εκτέλεση παραγγελίας

Η Beauty Innovations S.L. αναλαμβάνει την παράδοση της παραγγελίας εντός διαστήματος 2 εργασίμων ημερών (5-7 εργασίμων ημερών για αποστολές στη νησιωτική Ελλάδα), από την επομένη της ημέρας που πραγματοποιήσατε την παραγγελία.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που προσφέρονται από την Beauty Innovations S.L. μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών. Αν και η Beauty Innovations S.L. ανανεώνει τακτικά το απόθεμα, το προϊόν που ζήτησε ο πελάτης μπορεί να μην βρίσκεται σε απόθεμα εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης λόγω μη διαθεσιμότητας, η Beauty Innovations S.L. θα ειδοποιεί τον πελάτη μέσω email, μόλις διαπιστώνει μια τέτοια περίπτωση. Το διάστημα αυτής της ενημέρωσης δεν θα υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το διάστημα των 30 ημερών κατ’ ανώτατο όριο. Η Beauty Innovations S.L. μπορεί να παρέχει τις δύο επιλογές: προσφορά στον πελάτη προϊόντος με παρόμοια χαρακτηριστικά ή ανώτερης ποιότητας, χωρίς αύξηση στην τιμή, ή, εκτός αν παρασχεθούν αιτιολογημένοι και εξακριβώσιμοι λόγοι από την Beauty Innovations S.L. εντός του ίδιου διαστήματος, πληρωμή των ποσών που κατεβλήθησαν για την ακυρωθείσα παραγγελία.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο αγοραστής θα έχει διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, για να υπαναχωρήσει, από την ημέρα που ο πελάτης παραλάβει το προϊόν, χωρίς τυχόν επιβάρυνση και χωρίς την παροχή σχετικής αιτιολογίας.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο +34 936277023 , μέσω της αποστολής email στη διεύθυνση hello@glamwhite.eu ή μέσω της αποστολής επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA. Οποιαδήποτε ερωτήματα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός 2 εργασίμων ημερών.

Επιστροφές

Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει ή να παραδώσει το προϊόν απευθείας στην Beauty Innovations S.L., στη διεύθυνση InOut Trade, Lipnik 106 Bul., 7000 Ruse, Bulgaria, χωρίς οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός διαστήματος δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την οποία επισημοποιείται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τη σύμβαση. Η περίοδος θα εκλαμβάνεται ως εκπληρωμένη, εάν ο πελάτης επιστρέψει το προϊόν πριν από το τέλος του εν λόγω διαστήματος. Πριν την αποστολή του προϊόντος στην Beauty Innovations S.L., επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας, προκειμένου να συμφωνήσουμε για όλους τους όρους. Καμία επιστροφή προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν έχει υπάρξει προηγούμενη συμφωνία με την Beauty Innovations S.L.

Ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής.

Επιστροφή ποσών πληρωμής

Η επιστροφή των ποσών που λήφθηκαν από τον πελάτη θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από τον πελάτη (σε περίπτωση αγορών με αντικαταβολή, θα σας ζητήσουμε τραπεζικά στοιχεία και θα προβούμε σε επιστροφή του ποσού μέσω τραπεζικού εμβάσματος), δεδομένου ότι δεν προβλέπεται το αντίθετο. Η Beauty Innovations S.L. μπορεί να διατηρεί το ποσό προς επιστροφή, έως ότου παραληφθεί το προϊόν, έως ότου παρασχεθεί λόγος υπαναχώρησης ή έως ότου προσκομιστεί απόδειξη επιστροφής, ανάλογα με το ποια προϋπόθεση πληρούται πρώτη.

Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος.

Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι αιτίες που το προκάλεσαν δεν οφείλονται στον πελάτη, ο πελάτης θα έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, ενημερώνοντας την Beauty Innovations S.L. σχετικά με τον λόγο επιστροφής μέσω οποιουδήποτε μέσου που προβλέπεται στους συμβατικούς όρους, και χωρίς χρέωση για τον πελάτη. Η εν λόγω επιστροφή εξαιτίας ελαττώματος ή κακής κατάστασης του προϊόντος δεν θα εκλαμβάνεται ως δικαίωμα υπαναχώρησης. Η Beauty Innovations S.L. θα παραλαμβάνει τα προϊόντα στη διεύθυνση που παρέχεται από τον πελάτη. Ο πελάτης δεν θα επιβαρύνεται με κάποια χρέωση.

Η Beauty Innovations S.L. αναλαμβάνει να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής και να αντικαταστήσει το προϊόν με νέο, σύμφωνα με τους όρους που έχουν γίνει δεκτοί κατά τον χρόνο της πώλησης, χωρίς χρέωση για τον πελάτη.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να υποβάλει αξίωση, η Beauty Innovations S.L. βρίσκεται στη διεύθυνση CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA, Spain, ή μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στο hello@glamwhite.eu.

Δικαιοδοσία

Ομοίως, η Beauty Innovations S.L. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες, στις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να προβεί, όσον αφορά την κατάχρηση της διαδικτυακής της τοποθεσίας και του περιεχομένου ή την παραβίαση των παρόντων όρων.

Η σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου θα διέπεται από τους τρέχοντες κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ στην επικράτεια της Ελλάδας. Εάν προκύψουν τυχόν διαφορές, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις διενέξεις τους σε διαιτησία ή να αποτανθούν στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, σε συμμόρφωση με τους κανόνες περί της σχετικής δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Η Beauty Innovations S.L. έχει τη διεύθυνσή της στη Χιρόνα, Ισπανία.

 

Καλάθι αγορών
Κάντε κύλιση στην κορυφή